پذیرش خویشتن : نقطه آغازین رهبری حقیقی

رهبری از درون آغاز می‌شود. پذیرش خویشتن و تمام و کمال کاستی‌ها و  بزرگی‌هایمان، سنگ بنای داشتن یک وجود با اعتبار است که به ما رخصت رهبری شدن از درونمان را میدهد.

آن باور ریشه‌ای که فلسفه توسعه رهبری‌مان  را پی‌ریزی می‌کند، این است که همه افراد، بدون استثنا، ذاتا خلاق، توانمند و بی کم و کاست هستند. این گزاره، به خصوص برای “تو” – که نشسته ای و این متن را می خوانی- معتبر است.

هر یک از این چهار کلمه حائز اهمیت است:

ذاتا: همانگونه که زاده شده‌ایم، درست به مانند مادرزادی بودن توانایی‌هایمان در تنفس و گوارش، خندیدن و گریستن.

خلاق: بله، هر فردی قابل انطباق) و انطباق پذیر است و توانمند در ارتقا و ابتکار.

توانمند: بله، ما آنچه را نیازمند آنگونه زیستنی است که مد نظر ماست، در اختیار داریم؛ تا آنجا که جسارت شناختن و بهره‌گیری از آن را داشته باشیم.

بی کم و کاست: و آخرین ولی نه کمترین – ما بی کم و کاست هستیم. ما مشکلی نیستیم که باید از میان برداشته شود؛ در عوض زیستنی هستیم که باید زندگی شود. ما به آنکه هستیم، آنچه می‌خواهیم انجام دهیم و آنگونه که می‌خواهیم در این جهان رفتار کنیم، قلبا و حقیقتا آگاهیم.

وقتی ما اصل خلاق بودن ذاتی خود، توانمندی و بی کم و کاستی‌مان را می‌پذیریم، به صورت طبیعی پذیرش خویشتن رخ می‌نماید، و آنگاه که ما خود را باور می‌کنیم، با همه اشتباهات و کاستی‌هایمان، همچنان که خرسندی و زیباییمان را می‌پذیریم، با سهولت بیشتری از جانب دیگران پذیرفته می‌شویم، و در مقابل، آنها را نیز به سوی پذیرش خودشان ره می‌نماییم.

با این پذیرش، ما از درون خویش شروع به تاثیر گذاری بر جهان بیرون می‌کنیم.

آنها که با خویشتن خویش در صلحند، اعتبار رخصت دادن و جسارت بخشیدن به سایرین و به پیش فراخواندن آنها را دارند برای آنکه به بهترین وجه ممکن در خدمت آنچه که می‌خواهند در دنیا خلق کنند باشند. این کار را به کرّات انجام دهید و واکنش زنجیره‌ای از توانمند سازی را دریافت کنید.

پس، در واقع رهبری از درون به بیرون رشد می‌کند. ابتدا با پذیرش خویشتن آغاز می شود، سپس آن انسانی که به شکل ذاتی هستیم: خلاق، توانمند و بی کم و کاست را در بر می‌گیرد و در نهایت از آنجا اعتبار (قدرت) ما برای تحت تاثیر قرار دادن جهان پیرامونمان پدیدار می‌گردد. در این فرایند، ما برای دنیایی که در آن زندگی و کار می‌کنیم، شفقت و اطمینان به ارمغان می‌آوریم  و می‌توانیم با قلبی گشوده آن را رهبری کنیم.

در حقیقت،  با سر سوزنی از شوخ طبعی و شرمساری، پذیرفتن این واقعیت که ما به چه میزان توانا هستیم بسیار آسان‌تر از آن چیزی است که می‌نماید.

هنگانی که این مهم را به انجام رساندیم، سایر وجوه Co-Active Leadership خود به خود بر ما نمایان می‌شود.

پس، از امروز تمرین پذیرش خویشتن را آغاز کنید.

هر گاه خود را در حال ملامت یا قضاوت کمبودهای ظاهریتان دیدید، لحظه ای تامل کنید، نفس عمیق بکشید، و سپس به تایید ویژگی‌های مثبت و مهارت‌هایی که پیشتر از وجود آنها باخبر بوده اید بپردازید. اگر احساس می‌کنید که رابطه‌تان با آنها قطع شده است، شاید بخواهید در آغوش گرفتن آنها را – به معنای واقعی کلمه- تجسم کنید، همچنان که این کار را انجام می‌دهید، برای آنکه پیوند حافظه خود را با این منابع درونی محکم کنید، بنگرید که کدام شور و هیجانات بیدار می‌شوند و آنها را در کجای وجودتان احساس می‌کنید. این تنها یک گام کوچک ولی قابل ملاحظه برای یافتن رهبر درونتان است.

برگرفته از مقاله https://coactive.com/blog/leadership/leadership-from-the-inside-out/

ترجمه: فروغ مروج صالحی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *