کوچینگ

کوچینگ درباره تحول است، و کوچ برانگیزاننده رشد و تحول است، در کوچینگ باور این است که انسان‌ها به صورت طبیعی خلاق و توانمند و بی کم و کاست هستند،  بنابراین جوهره‌ی کوچینگ این است که افراد را تشویق می‌کند تا مسئولیت‌های خود را بپذیرند، خود قدرتمندشان را تجربه کنند، سراغ یادگیری بروند، در حل مساله خلاق باشند، بتوانند تصمیمات عالی اتخاذ کنند و از تمام پتانسیل خود بهره ببرند و از جایی که هستند حرکت کرده و خود توانمندتری را تجربه کنند. آن چه که فرد می‌خواهد در زندگیش اتفاق بیفتد و راهی که برای رسیدن به آن در پیش خواهد گرفت. کوچ به افراد کمک می‌کند تا راه مناسب خود را پیدا کنند و با استفاده از مجموعه داشته‌ها، توانایی‌ها و خلاقیت خود طی طریق کنند.

هر فردی تعریف خود را از کامل زیستن دارد. ابتدا ممکن است افراد با هدف دستیابی به موفقیت‌های بیرونی به کوچ مراجعه کنند، مثل یادگیری یک مهارت، یافتن شغل مناسب، بهبود وضعیت مالی و تغییر شیوه زندگی و غیره، کوچ می‌تواند به افراد کمک کند که ارزش‌های عمیق خود را کشف کند تا انتخاب‌هایشان با ارزش‌هایشان همخوان و همسو باشد. در این صورت به این نتیجه خواهد رسید که داشتن یک زندگی کامل هدفی مربوط به آینده نیست بلکه در هر لحظه می‌توان کامل بود و کامل زیست.

افرادی با مهارت‌های کوچینگ، خوب و عمیق گوش می‌کنند و قوی و تاثیرگذار سوال می‌پرسند، تا کنجکاوی افراد برانگیخته شده و خود دنبال پاسخ بروند، پاسخی که مناسب حال آن‌ها باشد، فضای ذهنی را باز کرده و در نهایت باعث حرکت و پیگیری تعهدات شود، چرا که قصد اصلی در کوچینگ پیشبرد عمل و تعمیق یادگیری در افراد است تا رضایت ناشی از کامل زیستن، تعادل و حضور در لحظه را تجربه کنند.

کارگاه های آموزشی