رهبری با هم

وقتی واژه رهبر را می شنویم اولین تصویر فردی است که در جلو صف ایستاده و گروهی که در جهت مسیر وی در حال حرکتند، در این نگاه رهبران ویژگی ها و توانایی های منحصر به فردی دارند که با کمک آن برای پیروان خلق چشم انداز کرده، و با تعریف وظایفی در جهت دستیابی به این چشم انداز، شور و انگیزه دستیابی به آن را در پیروان ایجاد می نمایند. رهبران  برای زیردستان مانند یک الگوی تقلیدی هستند. از آنجا که پیروان به رهبر اعتماد دارند و به او احترام می‌گذارند، رهبر را به‌عنوان یک الگوی تقلیدی انتخاب کرده و ایده‌های او را درون خود می‌پرورانند.

ما در colead داستان جدیدی از رهبری را برای شما روایت می کنیم.

در colead رهبری یک انتخاب است که زمانی که یک فرد تصمیم می گیرد در قبال آنچه در جهان اطرافش اتفاق می افتد مسئول باشد، شکل می گیرد. بنابراین هر فردی در هر سطحی از یک تیم،سازمان و یا گروه ظرفیت رهبری دارد و می تواند یک رهبر باشد.

از سوی دیگر سازمان ها هم به اندازه کافی پویا و زنده هستند که به ایجاد رهبری در هر سطحی تعهد داشته باشند.

اگر به بودن انسان ها احترام بگذاریم و باور داشته باشیم که همه انسان ها به صورت ذاتی خلاق، توانمند و منحصر به فردند، که می توانند مسئولیت اقدامات خود را بر عهده بگیرند، آنگاه  سفر رهبری آغاز می شود.

رسالت ما درcolead کمک به رشد انسان‌هاست برای این که در هر سطحی که هستند، یک رهبر باشند، افردی که انتخاب می‌کنند از منطقه امن خود خارج شده، حرکت کرده و در قبال جهان اطرافشان تاثیرگذار باشند، بدون نگرانی در مورد این که دیگران چه کاری انجام می‌دهند یا نمی‌دهند و این سرآغاز سفر رهبری در colead است.

کارگاه های آموزشی