کارگاه های آموزشی

CO-Leadership Program

منظور از co-leadership چیست؟

رویکرد ما به رهبری، نگاه جدیدی است که آن را  Co-Leadership می‌نامیم، در این نگاه رهبری، یک انتخاب است که زمانی که یک فرد تصمیم می‌‌گیرد در قبال آنچه در جهان اطرافش اتفاق می‌افتد مسئول باشد، شکل می‌گیرد. بنابراین هر فردی در هر سطحی از یک تیم، سازمان و یا گروه ظرفیت رهبری دارد و می تواند یک رهبر باشد.

بنابراین چشم انداز برنامه خلق فضای رشد برای همه افراد یک تیم، متناسب با نیازها و توانمندی‌های منحصر به فرد آن‌هاست.

رویکرد محوری در این برنامه، بکارگیری حداکثری تجربه، خرد، مهارت، عشق و دلسوزی خود شرکت‌کنندگان در قالب فعالیت‌های روزمره آنهاست.شرکت‌کنندگان در این برنامه مهارت‌های کلیدی کوچینگ و رهبری را بطور عمیق و در کار روزمره خود با ایفای نقش‌های مختلف تمرین می‌کنند.

از ارائه آموزش و اطلاعات در این دوره تا جای ممکن پرهیز خواهد شد. یکی از ارزش‌های بنیادین در کوچینگ باور به خلاق، توانمند و بی‌کم و کاست(naturally creative, resourceful and whole)  بودن فطری همه انسان‌هاست که در طراحی و اجرای این دوره روشنگر مسیر خواهد بود.

اهداف برنامه

الف- ایجاد باور به اهمیت رشد و توسعه دائمی همه افراد شرکت‌کننده به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر.

ب- رشد و یادگیری همه شرکت‌کنندگان با توجه و تمرکز بر استعدادها، ارزش‌ها و نیازهای منحصر بفرد تک تک آن‌ها.

ج- توسعه رهبرانی که توانمندی ایجاد و راهبری یک حرکت توسعه‌ای در سازمان (یا محیط های دیگر) را دارا هستند.

د- توسعه همراهانی که با تلاش برای رشد وتوسعه خود، در یک تیم و همینطور در سازمان نقشی اثرگذار ایفا می‌کنند.

ه- آموزش و تمرین مهارت‌های کوچینگ به عنوان یک عنصر مهم و ضروری در ایجاد، تسهیل و پیشبرد‌ حرکت‌های توسعه‌ای. چه به شکل فردی و چه به شکل جمعی.

جهت ارایه درخواست برای شرکت در دوره به صورت فردی یا برگزاری اختصاصی دوره برای سازمان خود با ما تماس بگیرید.